بهرنگ علوی و محسن اخلاقی به مرکز توسعه پیوستند

بهرنگ علوی بازیگر سینما و تلویزیون و محسن اخلاقی مدیر مسئول سایت و خبرگزاری وارث به عضویت افتخاری مرکز توسعه درآمدند . به همین مناسبت این دو بزرگوار در دفتر مرکزی  ،مرکز توسعه فرهنگی و اجتماعی حضور بهم رساندند و فرم های عضویت افتخاری این سازمان مردم نهاد را پر کردند.این جلسه  که به همت سازمان فرهنگی و هنری مرکز توسعه انجام شد و ضمن تشریح اهداف و برنامه های گذشته و آینده مرکز توسعه  ،چگونگی حمایت از کودکان کار و خیابان با استفاده از ظرفیت های هنرمندان مردمی تشریح و بررسی شد.سازمان فرهنگی و هنری مرکز توسعه امیدوار است با تلاش هایی از این دست به اهداف بلندمدت خود در این زمینه دست یابد. در ادامه این دیدار آقایان بهرنگ علوی و محسن اخلاقی دیدگاه های خود را درباره برنامه های پیش روی مرکز توسعه بیان داشتند.

طبق اساسنامه مصوب اهداف مرکز عبارتند از : کمک به توسعه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد مردم محور، ترویج و انسجام جمعی و گسترش اعتماد اجتماعی و وفاق ملی و تقویت زیر ساخت های توسعه اعم از انسانی، اجتماعی و زیست محیطی و گردشگری، کارآفرینی و امور جوانان و نیز ترویج مثبت اندیشی، هویت یابی و خود باوری با بهره گیری از پتانسیل های قوی و موثر مردمی و توسعه متوازن با تمسک به رهنمود های مقام معظم رهبری نظام
نظرات