مولود مرد مردان، مولای متقیان، حضرت علی مبارک باد

گر بر سر نفس خود امیری، مردی
بر کور و کر ار نکته نگیری، مردی

مردی نَبُود فُتاده را پای زدن
گر دست فتاده‌ای بگیری، مردی

هوالقادر


سلام ودرود
.مولود مرد مردان، قاضي مطلق، جانشين حضرت باريتعالي بر زمين ما بر شما مبارك و درود

جا دارد در اين روز عزيز از اسطوره ورزش ايران زمین مرد اخلاق وپهلوان نامي جهاني يادي نماييم و عرض خسته نباشيد خدمت ايشان و هواداران فتوت و مردانگي

عزيزان و همكاران گرامي جناب اقاي بهداد سليمي از امروز به خانواده ما پيوست و بعنوان رئیس سازمان ورزشي بصورت افتخاري ابقاء و دوست عزيزمان جناب مهندس هاشمي تصدي ساماندهي و كميته ها منصوب ميگردد

باشد از حضور اين عزيز و تجربياتش بهرمند شويم. الله اعلم بي الصواب

جزاكم خيركم

 روابط عمومي مركز توسعه فرهنگی اجتماعی

طبق اساسنامه مصوب اهداف مرکز عبارتند از : کمک به توسعه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد مردم محور، ترویج و انسجام جمعی و گسترش اعتماد اجتماعی و وفاق ملی و تقویت زیر ساخت های توسعه اعم از انسانی، اجتماعی و زیست محیطی و گردشگری، کارآفرینی و امور جوانان و نیز ترویج مثبت اندیشی، هویت یابی و خود باوری با بهره گیری از پتانسیل های قوی و موثر مردمی و توسعه متوازن با تمسک به رهنمود های مقام معظم رهبری نظام