سیاست های کلی ناظر بر خدمات

سیاست های کلی ناظر بر خدمات

کلیه خدمات قابل ارائه به جامعه  به گونه ای تقدیم خواهد شد  که ضمن احترام و حفظ شئونات و منزلت اجتماعی مردم با شرایط بسیار سهل و آسان و بدون منت و صرفاً با نیت تقرب به خدای منان انجام گیرد .

سعی و اهتمام جدی بر این است که کلیه خدمات حتی المقدور نیازی به مراجعات حضوری و فیزیکی متقاضیان خدمات به دفاتر و شعب  مرکز نداشته باشد.

طراحی و راه اندازی سامانه ارتباطات الکترونیکی و دیجیتالی  با مرکز توسعه  اجرا شده است  تا همه بتوانند  مطالب خود را از طریق این سامانه به خادمین خود در مرکز  اطلاع دهند .