سیاستهای اجرایی و رویکردها

 • تلاش برنامه ریزی شده جهت ارتقای سلامت ؛با رویکرد توسعه بهداشت و افزایش امید به زندگی
 • تولید و تأمین مسکن برای جوانان با رویکرد توسعه آسایش و رفاه
 • ارتقاء و بهبود رفاه و معیشت مردم  با رویکرد گسترش عدالت اجتماعی از طریق همیاری و گسترش مشارکت شهروندی
 • کمک به توسعه آموزش  خصوصاٌ مناطق محروم  با رویکرد ارتقا و افزایش کیفی و کمی
 • توسعه و گسترش جنبش های کارآفرینی  با رویکرد ایجاد اشتغال پایدار
 • کمک به رشد اقتصادی و مهار تورم  با رویکرد رونق اقتصادمقاومتی
 • تقویت زیر ساخت های جذب توریست و توسعه گردشگری با گسترش اقامت گاهها و هتلها و مراکز پذیرائی مناسب و تغییر نگرش مردم به گردشگران بارویکرد ترویج فرهنگ مهمان دوستی ایرانیان
 • تعریف و تدوین شاخص های مناسب برای ارزیابی و سنجش مستمر بهبود زندگی مردم
 • ترویج فرهنگ و ارزشهای اخلاقی و اسلامی ؛با محوریت نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت
 • ترویج فرهنگ مهدویت و دین اسلام بعنوان دین صلح و زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت .
 •