اهداف کلی مرکز

  • کمک به توسعه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد مردمی و محوریت ترویج  فرهنگ ایثار و شهادت و نهادینه کردن آن در جامعه
  • ترویج همبستگی جمعی ، وفاق و انسجام ملی
  • گسترش اعتماد اجتماعی
  • تقویت زیرساخت های توسعه  اعم از انسانی ، فرهنگی ؛ اجتماعی ، زیست محیطی ، گردشگری ، کار آفرینی و امور جوانان
  • ترویج مثبت اندیشی ، هویت یابی و خودباوری با بهره گیری از پتانسیلهای موثر مردمی و توسعه متوازن اسلامی – ایرانی در شأن و منزلت حکومت اسلامی با تمسک به رهنمودهای مقام معظم رهبری و با الهام از راه و رسم شهدا و ایثارگران گرانقدر و سلحشور .