اقشار و گروه های همراه

عبارتند از ایثارگران و رزمندگان اسلام ، جوانان ، کارآفرینان ، متخصصان و صاحبان ایده و خلاقیت ، فقها و محققین اسلامی دانشمندان و پژوهشگران و فرهیختگان و نخبگان حوزه های فرهنگی و اجتماعی.

مرکز توسعه فرهنگی اجتماعی

 

 
نام:
ایمیل:  
تلفن:
موضوع:
پیام:  
کد:
فایل (حجم فایل نباید بیشتر از 5 مگابایت باشد و پسوند آن باید rar یا zip باشد):